top of page

Over het Filosofie Fonds

De oprichting van de stichting heeft zijn oorsprong in het gedachtegoed van de Filosofische School Nederland en wordt gedragen door de ambitie om filosofie, wetenschap en samenleving dichter bij elkaar te brengen, zodat er een vruchtbare wisselwerking van inzichten en ervaringen tot stand kan komen die bijdragen aan een samenleving waarin ethiek, rechtvaardigheid, gelijkheid en ontplooiingsmogelijkheden voor eenieder die daarbij berokken is tot hun recht kunnen komen. Vanuit deze ambitie wil het Filosofie Fonds Nederland dan ook een actieve rol spelen om de maatschappelijke wisselwerking tussen filosofie, wetenschap en samenleving vooral vanuit het perspectief van de Nederlandse Filosofiebeoefening vorm, inhoud en werkingskracht te geven.

Bestuur

Algemene Gegevens

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RISN)

Fiscaal nummer: 859062338

Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 72293136

Oprichtingsdatum: 2 augustus 2018

Het bestuur is onbezoldigd.

bottom of page